Clio Studentforening

Clio ble stiftet for å fremme engasjement, et godt læringsmiljø og fellesskap mellom historiestudentene på Universitetet i Agder.