Clio studentforening ble offisielt stiftet våren 2018 av historiestudenter ved Universitetet i Agder. Ønsket med denne foreningen er å skape engasjement rundt historie som fagfelt blant studenter, men også engasjement rundt det sosiale. Gjennom denne foreningen håper vi at flere skal ha noen å sitte sammen med i forelesningene, og mer å se frem til når det kommer til det å studere historie.