I mars hadde rundt 20 studenter fra historie, religion og filosofi emnet «Humanister i praksis» på UiA. Emnet gikk første gang våren 2018, og det gir en unik mulighet for studentene til å anvende kunnskap i praksis. Jeg var en av disse heldige studentene. Første uka i mars startet med en intensiv-uke på universitetet fra mandag til fredag. Det kan muligens høres tungt ut – men det var faktisk en av de gøyeste ukene vi hatt på universitetet til nå! I den uka fikk vi en innføring i arbeidsliv, ledelse og organisasjonsforståelse av Andreas Aase og karriereveiledere fra UiA, for å forberede oss til tre uker i praksis.

Deretter bar det ut i praksis. Jeg var utplassert hos fagseksjonen ved Vest-Agder-museet på Odderøya sammen med to andre medstudenter i historie, Olav og Øystein. I tre uker fikk vi bli kjent med arbeidslivets krav og forventinger. Vi ble kjent med hva de arbeider med på museet og museets ansatte. Vest-Agder- museet er et konsolidert kulturhistorisk museum, og har hele 12 avdelinger. Vi fikk være med på befaring på flere av dem.

Fra Høyre: Helle, Øystein, Olav

En hverdag på museum er veldig variert, og variert kan også beskrive vårt praksisopphold. Vi fikk være med på praktiske arbeidsoppgaver, gjøre forskningsrelaterte oppgaver, delta på møter og seminarer, osv. Arbeidet på museet handler mye om museets utstillinger, logisk nok. Vi fikk være med på å se hvordan en utstilling blir til – helt fra scratch. Her fikk vi se hvor mye arbeid og tid som faktisk ligger bak en utstilling!

Men et museum har ikke bare utstillinger, det har også tusenvis av andre gjenstander som skal forvaltes. Vi fikk en innføring i de forskjellige fasene for gjenstandsforvaltning, og flere av fasene fikk vi også være med på, som registering, research, rengjøring, merking, fotografering og pakking. Jeg gjetter at det er flere enn oss som ikke helt hadde tenkt over hvor mange steg en gjenstand skal igjennom fra den kommer til museet og til den havner på magasin.

En av de mest spennende gjenstandene vi fikk se var en sjelden dukke fra 1700-tallet. Her fikk vi i oppgave å finne ut noe om historien bak dukken – og dermed forsvant vi inn i en research-boble for en dag…

Underveis i oppholdet skrev vi hver vår artikkel om en gjenstand som ble publisert på museets nettside. Jeg skrev en artikkel om en skomakerlest fra Vest-Agder-museets samling som kom fra en skomaker i Kristiansand. Jeg fikk blant annet gå igjennom kildemateriale, bilder og videoer og jeg intervjuet barn og barnebarn av skomakeren. En spennende og lærerik erfaring å ta med seg videre i historiestudiene!

Underveis noterte vi også i en loggbok som til slutt ble til en refleksjonsoppgave etter praksis, og dette er altså emnets «eksamen».

Så hva har vi lært etter tre uker i praksis? Vi tre studentene er veldig forskjellige som personer, både når det gjelder interesser, egenskaper og ferdigheter. Men vi har lært at i et stort, konsolidert museum som Vest-Agder-museet kunne de hatt bruk for alle oss tre, uansett hvor forskjellige vi er. Et stort museum er nemlig sammensatt av mange forskjellige ansatte med ulike kvaliteter, utdanning og bakgrunn – alt fra håndverkere og designere til historikere og konservatorer. Og alle disse forskjellige typene er verdifulle for å drive et museum.

Hvorfor er dette emnet så bra? Du studerer kanskje historie, og har nok da tenkt «hva i all verden kan jeg brukes til i arbeidslivet?» eller «hva blir jeg egentlig som historiker?». Dette emnet gir en unik mulighet for å bli kjent med arbeidslivet og bevisstgjøre hva slags kompetanse vi har, og man får slik et utvidet perspektiv på egne karrieremuligheter etter historiestudiet. Emnet er en mulighet til å komme seg litt ut av klasserommet og lesesalen. Det var både utfordrende og hektisk å bli kastet ut i arbeidslivet. Men jammen var det lærerikt, variert og ikke minst veldig gøy!

Er du førsteårsstudent på historie, religion eller filosofi? Da anbefaler jeg på det varmeste å søke på «Humanister i praksis» til våren 2020.

Skrevet av Helle Kirkhus, bachelorstudent i historie

Kategorier: Studentblogg