Kontrafaktisk historie er å stille spørsmålet «hva visst noe ikke skjedde..» og så tenke seg til hvordan historien hadde utviklet seg annerledes. På Wikipedia blir kontrafaktisk historie beskrevet som en sjanger, men siden det er fryktelig vanskelig å skrive seriøs historie om det vi kan vite lite om, så er det mer verdifullt som en metode, eller et tankeverktøy. Et tankeverktøy som kan brukes til å veie ulike hendelser opp mot hverandre for å si noe om hva som var avgjørende begivenheter, og hva som kanskje ville ha skjedd uansett, bare i en annen form.

I paneldebatten som jeg her vil anbefale. Inviterer Intelligence Squared fire kjente historikere for å argumentere for og imot påstanden om at Storbritannia skulle ha unngått deltagelse i første verdenskrig. Kontrafaktisk tenkning blir for både ja-sidens John Charmley og Dominic Sandbrook og nei-sidens Max Hastings og Margaret MacMillan en sentral del av argumentasjonen. For påstanden spør både, hva ville sannsynligvis skjedd hvis ikke, og for det andre, hadde denne utviklingen vært bedre?

Samtidig er det det kontrafaktiske som blir kritisert av motdebattantene. MacMillan åpner for eksempel sitt innlegg ved å beskylde motparten for å ha «produced an enourmous counterfactual, we see a picture of a happy Europe, united harmonous», og underbygger egen argumentasjon ved å påpeke at «This is not a counterfactual, this is a strong probability». God kontrafaktisk tenkning skiller seg fra den dårlige nettopp i den grad den kan belegges som mer sannsynlig. Det er derfor ikke et dikotomi MacMillan viser til så mye som hun presenterer egen tolkning som det mer sannsynlige utfallet av Storbritannias hypotetiske uteblivelse av første verdenskrig.

Bilde hentet fra Wikipedia

Intelligence Squared er en debattarena som består av fire innlegg, to for og to imot en fastsatt påstand, der hver får ti minutter til å argumentere for sitt standpunkt. Det er først og fremst disse første 45 minutter jeg anbefaler deg å se, men paneldebatten følges av en times spørsmål fra publikum som også kan være interessant.

Skrevet av Victoria Østerberg

Last ned episoden som podkast:
«Britain Should Not Have Fought In the First World War», Intelligence Squared, episode 66 fra 4. august 2017

Eller se på nett: https://www.intelligencesquared.com/events/britain-first-world-war/