I dag startet Norske historiedager 2018! I år blir arrangementet avholdt på UiA, og mange fra Clio-styret er med i kulissene. Vi kommer de følgende dagene til å legge ut ett blogginnlegg for hver dag av Norske historiedager. Vi vil gi dere som ikke deltar en mulighet til å få med dere noe av det som foregår.

Dagen startet med registrering av alle deltagere, og her var det mange kjente og ukjente historikere. Spennet på hva de ulike forsker på er bredt, noe som bidrar til at mange ulike temaer blir drøftet i løpet av de ulike sesjonene og under de frie foredragene. Arrangementet er lagt opp slik at det er et hovedtema, i år «historikeren i samfunnet», og mange av sesjonene er derfor sentrert rundt dette temaet.

En av sesjonene som ble avholdt handlet om de skjulte historiene. Her ble det både diskutert historikerens rolle i samfunnet gjennom å avdekke ulike tidligere skjulet historier. Blant annet ble det holdt et innlegg om Alexander Kielland ulykken, holocaust i Norge fra 1945 til i dag, og om miljøaspektet ved landbrukshistorien.

Kategorier: Studentblogg