Å skrive en bacheloroppgave er noe av det gøyeste du kan gjøre som historiestudent. Det en veldig fin mulighet til å skrive om akkurat det du synes er spennende i fortiden og med historie. I tillegg får du skrivetrening og ikke minst smaken på det å skrive en akademisk tekst. I denne spalteserien vil vi intervjue flere studenter som skriver bacheloroppgave nå. Vi ønsker å vise bredden i hva du kan skrive om, og hvordan det er å skrive en slik oppgave. I tillegg ønsker vi å gi inspirasjon til dere som skal skrive bacheloroppgave til neste år.

Første mann ut er Mikael Lyngaas som fra høsten av skal være på utvekling i Berlin. Han skiver om et spennende tema og han har stort engasjement for. Mikael har valgt en teoretisk oppgave, noe vi syntes var veldig kult!

Å finne et tema for oppgaven kan til tider være en utfordring når man kan velge blant hele verdenshistorien. Hva valgte du å skrive bacheloroppgaven sin om?

Siden man har mye å velge i når det kommer til bacheloroppgave er det viktig å velge noe man både er interessert i og vil fordype seg i. Jeg skriver om den spanske borgerkrigen med et idehistorisk fokus på anarkistene. Den foreløpige problemstillingen min er «den spanske borgerkrigen og revolusjon- teori og praksis hos anarkistene».

Hvorfor har du valgt nettopp denne oppgaven?

Jeg valgte denne oppgaven mest på grunn av at den spanske borgerkrigen er et spennende og interessant eksempel på hvordan en samfunnsrevolusjon kan skje uten statlig innblanding. Anarkistenes i CNT-FAI blir ofte oversett i historien, noe som er utrolig synd med tanke på deres unike revolusjon og innsats i borgerkrigen. Jeg valgte også dette fordi jeg liker godt å jobbe med politisk teori og det passet godt inn her.

Å skrive bacheloroppgaven kan være en utfordring men samtidig svært givende. Hva ser du på som den største utfordringer i skriveprosessen?

Jeg begynte tidlig med kildearbeidet og innsamling av fakta så det har ikke vært noen utfordring. En utfordring har imidlertid vært å få forklart komplekse filosofiske ideer på de sidene vi har til rådighet. Det å skrive noen lunde kronologisk om både utvikling av politisk teori og realhistorie på den andre siden har vært en utfordring.

Hvordan fant du perspektiv og problemstilling til oppgaven din?

Jeg startet med den politiske teorien jeg ville bruke, primært skrevet av anarkister i ettertid av borgerkrigen slik som Noam Chomsky og Murray Bookchin, men også samtidige marxister som Lev Trotskij. Problemstillingen blir besvart svært annerledes i de forskjellige primær og sekundærkildene, noe som gjør at et kritisk tilbakeblikk viktig.

Nå som du nærmer deg mål for oppgaven er det noen tips du vil gi til noen andre som skal skrive en bachelor oppgave?

Et tips er å være fast bestemt på sjangeren og innfallsvinkelen allerede fra starten av (helst før semester). Kjøp inn og les gjennom litteraturen så tidlig som overhodet mulig, og ta notater med sidetall slik at det blir lettere å finne fram når man først har begynt på skriveprosessen.